Výklady z kariet

Veľký výklad Lenormand- Výklad zameraný na fyzický život na Zemi. Skladá sa z 3 veľkých výkladov + vaše otázky. Max 5 otázok. Poskytuje celostný obraz na život ako taký a všetky jeho oblasti. Výklad sa robí raz za rok a stojí 80 eur.

Veľký Archanjelsky výklad- Výklad sa skladá z 2 častí a je zameraný na duchovnú stránku človeka. Hovorí o tom k akému Archanjelovi patríte, čo sa máte naučiť, zmysel vašej inkarnácie a podobne + podáva informácie ku každej čakre. Výklad sa robí raz za život a stojí 60 eur.

Kompletný rozbor- Je to výklad spojený z Veľkého výkladu Lenormand + Veľkého archanjelskeho výkladu. Max 5 otázok. Výklad sa robí raz za život a stojí 120 eur.

Pokiaľ máte otázky v ktorých figurujú aj iné osoby, musia to byť otázky výlučne spojené s vami. Na ľudí a ich súkromie ktoré nesúvisí priamo so vzťahom s vami sa bez ich vedomia a požiadania nepozerám. Ku každej osobe je potrebné uviesť meno a jej dátum narodenia.

Pár recenzií od klientov