Výklady z kariet

Na otázky o zdraví, na zdravotnú diagnostiku a pod. karty nevykladám!


K objednávke prosím vždy pripíšte či chcete štandardný, alebo expresný termín!!! 

Nikdy neposielajte platbu dopredu bez môjho vedomia a bez predchádzajúcej dohody na výklade!!!


Ako klás´ˇt otázky k výkladu nájdete tu:


Výklad robím vo forme videa a vypracujem ho dvoma spôsobmi:

1. Štandardný termín- do 3-5 pracovných dní od prijatia platby

2. Expresný termín- do druhého dňa od prijatia platby aj cez víkend

Príplatok za expresný čas je + 20 eur


Výklady:

1. Výklad na 3 otázky- Výklad zameraný na 3 špecifické otázky, ktoré budú podrobne rozobraté- 40 eur


2. Výklad na 5 otázok- Výklad zameraný na 5 špecifických otázok, ktoré budú podrobne rozobraté- 60 eur


3. Veľký ročný výklad- Výklad zameraný na všetky oblasti života na obdobie 1rok + vaše otázky. Max 2 otázky-  80 eur


4. Veľký trojročný výklad- Výklad zameraný na všetky oblasti života na obdobie 3 roky + vaše otázky. Max 2 otázky - 150 eur


5. Partnerský rozbor- 50 eur.


6. Pracovný rozbor- 50 eur


7. Pre slobodných- Predikcia manžela/manželky (partnera/partnerky)- (výzor, kariéra, finančná situácia, povahové atribúty a všetko čo karty ukážu.)- 100eur


8. Minulý život- Výklad zameraný na pohľad do minulého života na zistenie blokov a prekážok, ktoré sa vyskytujú v živote súčasnom- 80 eur


9. Odkazy od anjela strážneho/duchovného sprievodcu- všeobecné informácie, nevieme čo sa dozvieme- 50 eur


10.Úloha duše v tomto živote- 50 eur


Pár recenzií od klientov

Vytvorte si webové stránky zdarma!