Ako klásť otázky


1.Otázky musia byť jasne definované  tak, aby sa v jednej otázke nenachádzali ďalšie otázky a pod-otázky. Skrátka jasné, priame a stručné.


2. Vynechať slová "alebo a kedy", pretože otázky typu "alebo " nedajú jasnú odpoveď a "kedy" je otázkou správneho načasovania, ktoré môže byť rôzne vzhľadom na váš osobný vývoj a rýchlosť vášho vývoja a posunu v živote..


3.Prosím neklaďte ani otázky typu " čo ma čaká, čo ku mne prichádza, čo mi prinesie budúcnosť" sú všeobecné.
Ak máte záujem o všeobecný prehľad
je treba si objednať veľké výklady ako napr. ročný, alebo trojročný.


4. Pokiaľ sa chcete pýtať na nejaký už existujúci vzťah, potrebujem aspoň krstné meno dotyčnej osoby a najlepšie aj dátum narodenia.
Váš dátum narodenia samozrejme potrebujem tiež :)


5. Pokiaľ máte potrebu objasniť nejakú situáciu, alebo upresniť nejaké informácie môžete tak urobiť, ale vyhnite sa pros´´´im dlhým slohom a príbehom kde sa nachádza XY ľudí, situácií, krívd a vzťahov. Prináša to zbytočný zmätok a chaos do výkladu a nie je to vôbec potrebné. Práve naopak, výkladu to škodí.


Najdôležitejšie pravidlo:

Na iných ľudí a ich súkromie, ktoré sa netýka Vás a vašej otázky, alebo to nijako nesmeruje k Vám, resp. ku vzťahu medzi vami, sa nepýtam. Pokiaľ títo ľudia majú záujem, musia si objednať osobný výklad sami za seba.

Vytvorte si webové stránky zdarma!