Čo je mandala


Tvorba mandál vyžaduje veľkú starostlivosť a trpezlivosť, čím predstavuje určitý rituál. Jej forma sa riadi zmyslom a významom príležitosti, ku ktorej je vytváraná. Jej tvorbou vyjadrujem geometrickými obrazcami a symbolmi posvätnej geometrie moje videnie duše človeka a jeho energií ktoré ho obklopujú.

Mandala je energetický žiarič, ktorý vysiela pozitívne energie a transformuje tie negatívne. Každá farba, každý tvar vo vesmíre, má svoje špecifické energie, ktoré vysielajú určité vibrácie do okolia a ovplyvňujú ľudí a ich životy . Pri správnej kombinácii farieb a tvarov sa dokáže nakombinovať špecifická energia, ktorá dokáže blahodárne pôsobiť na človeka, alebo na rôzne oblasti a aspekty jeho života. Nie je to výmysel, je to fakt, ktorý po dlhé stáročia uznávajú aj buddistický mnísi a iné vyspelé kultúry, ktoré sa v prvom rade riadia duchovnými zákonmi.

Vždy keď človeku v jeho živote vznikne nejaký zádrheľ, alebo nedostatok, či zdravotný problém, vždy to začína na energetickej úrovni v energetickom poli jeho vlastného tela. Energetické pole človeka, obzvlášť jeho srdce, vysiela elektromagnetické impulzy a vibrácie, ktoré majú svoj špecifický level. Level negatívny alebo pozitívny. To je už dokázané aj vedecky a nazýva sa to Koherencia srdca. Tieto vibrácie ktoré sú vysielané, priťahujú a teda prijímajú rovnaké vibrácie, ktoré sa spätne dostávajú do energetického poľa človeka a ako magnet ho priťahujú k situáciám a ľuďom na rovnakom energetickom levely.

To znamená, že keď má niekto nízke negatívne vibrácie, tak sú mu do života priťahované nízke a negatívne veci. Dalo by sa to prirovnať k prísloviu "Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva". Mandala je prostriedok ako tieto vibrácie dvíhať a energie meniť na pozitívne. Mandala funguje na princípe vizuálneho vnemu. Tým že človek prijíma, nasáva jej energie zrakom, prijíma ich aj do svojho energetického tela a tým ho mení. Staré negatívne vzorce a energie sú nahrádzané novými pozitívnymi a život sa začína meniť, pretože sú do neho priťahované pozitívnejšie veci, skúsenosti, ľudia a udalosti. Samozrejme ako všetko, aj "liečenie" mandalami vyžaduje svoj čas, prácu človeka na sebe samom a hlavne vieru, lebo bez toho sa v živote človeka nepohne nič, pretože čarovný prútik neexistuje a ani mandala ním nie je.V neposlednom rade je to kus krásneho umenia, ktorý s vami ostane po celý život.


Tak čo, prijali by ste takú mandalu aby vám skrášlila a spríjemnila život? :)

Lindush Aliana

Lindush Aliana © 2016
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!